§ 92.Апостроф

1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:

а)Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ю́тер, п’єдеста́л, інтерв’ю́, прем’є́р, торф’яни́й, к’я́нті, миш’я́к, кар’єра; П’ємо́нт, П’яче́нца, Рив’є́ра, Ак’я́б, Іх’я́мас; Барб’є́, Б’є́рнсон, Б’ю́кенен, Женев’є́ва, Ф’є́золе, Монтеск’є́, Руж’є́, Фур’є́.

б)Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’ю́нкт, ад’юта́нт, ін’є́кція, кон’ю́нктура.

2. Апостроф не пишеться:

а)Перед йо: курйо́з, серйо́зний.

б)Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюдже́т, бюро́, пюпі́тр, мюри́д, фюзеля́ж, кюве́т, рюкза́к, рюш; Барбю́с, Бюффо́н, Вю́ртемберг, Мю́ллер, Гюго́, Кюв’є́, Рю́дберг.

Для розвитку сайту і оплату хостингів було вирішено привнести рекламу на сайт :(. Вибачаємося за незручності.